Ms Project

Kaynakların Atanması

Projemizde zaman bazlı çizelgeleme işlemi bittikten sonra projede çalışanlar, kullanılacak olan ekipmanlar ve kullanılacak malzemeler tanımlanmalı ve faaliyetlere atanmalıdır. İlk olarak kaynakların tanımlanmasıyla başlayalım kaynaklar Görünüm menüsünden Kaynak Sayfası ekranında tanımlanır.

Microsoft Project Kaynak Yönetimi
Ms Project Kaynak Yönetimi

Örnek olarak betonu düşünelim betonun birimi m3’tür.

Kaynak türü Malzeme olarak tanımlanır kullanılan miktarla m3 fiyatıyla çarpılarak hesaplanır. Götürü olarak verdiğimiz işleri de Malzeme olarak tanımlarız. Örnek olarak boya işi için m2 fiyat üzerinden anlaşma yapıldıysa şirketimiz için kaç işçinin günde kaç saat çalıştığının önemi yoktur önemli olan iş sonunda tamamlanan m2 miktarıdır. Beton işçiliğini düşünürsek Çalışma olarak tanımlanabilir.Bir beton işçisi saat başına ücret alabilir saatlik 5 TL’ye çalışan bir beton işçisi günde 8 saat çalışıyorsa günlük 40 TL ücret alır.

Microsoft Project Kaynak Kullanımı
Ms Project Kaynak Kullanımı

 • Malzeme Etiketi: Türü Malzeme olan kaynaklar için bu bölüme kaynağın birimi yazılır.
 • Baş Harf: Kaynaklar için tanımlanan kısaltmalar.
 • Grup: Projede kullanılan kaynakları gruplandırmak için kullanılır.
 • En Büyük Birimler: Şirketimizin bünyesinde bulunan kaynak miktarı girilir.Bu kısım sadece Tür’ü Çalışma olan kaynaklar için kullanabiliriz. Dışarıdan aldığımız malzemeler ve götürü verdiğimiz işlerde kullanmayız.
 • Std. Fiyat: Kaynağın aldığı saatlik ücret,istendiği takdirde başka bir birimde girilir(Haftalık, Aylık) fakat hesaplama her zaman saat üzerinden yapılmaktadır.

Kaynakların Oluşturulması

 • FzM Fiyatı: Mesai ücreti (Günlük tanımlanan çalışma saati dışında kalan saatler için ödenecek miktar.)
 • Maliyet/Kullanım: Kullanım başına ödenen ücretler.Kullanılan bir kaynak için bu maliyet tipini tanımlarsak herhangi bir faaliyette kaç saat çalıştığının önemi olmaz kaynak kullanılmaya başlandığı an (birinci günün sonunda) Maliyet/Kullanım satırında tanımlanan rakam bütçeye maliyet olarak yansır.
 • Tahakkuk Zamanı:Bu bölüm Eşit Dağıtılmış olarak tanımlıyken kullanılan kaynağın toplam maliyeti faaliyetin gün sayısına bölünür ve miktar günlük maliyet olarak bütçeye yansır. Başlangıç tanımlıysa kaynağa ait tüm maliyet ilk gün Bitiş seçili ise de faaliyetin son günü bütçeye yansır.
 • Temel Takvim: Kaynağa ait çalışma takvimi. Mesela iki vardiya çalışan bir kaynak varsa buradan tanımlayabiliriz.
 • Kod:Kaynaklar için kod tanımlanabilmektedir.
Microsoft Project Kaynakların Oluşturulması
Ms Project Kaynakların Oluşturulması

Herhangi bir kaynağın üzerine çift tıklandığında veya sağ tıklanıp KAYNAK BİLGİLERİ seçeneği işaretlendiğinde kaynak bilgi ekranı açılmaktadır.

Genel: Genel sekmesinde ana kaynak sayfasında girilen kaynağa ait genel bilgiler görülebilir ve değiştirilebilir.İletişim kutusunun alt kısmında görülen Kaynak Kullanılabilirliği adlı küçük bir tablo daha bulunmaktadır bu tablo ile projede görev alacak olan kaynağın belirlenen tarihler arasında ki mevcudiyetleri girilebilir.

Yukarıda ki örnekte görüldüğü gibi 20.01.2016 ile 25.01.2016 tarihleri arasında projede görev yapacak olan İnşaat Mühendisi sayısı 2’dir.10.02.2016’den proje sonuna kadar da u sayı 3 olacaktır.

Çalışma Zamanını Değiştir:Bu sekmede kaynağın çalışma günleri ve saatleri ayarlanabilmektedir.Herhangi bir kaynağa ait çalışma takvimini tanımlamak için KAYNAK BİLGİSİ iletişim kutusu açılır ve Çalışma Zamanını Değiştir tuşu tıklanarak kaynağa ait çalışma takvimine ulaşılır.

Maliyetler:Bu tabloda kaynağa ait maliyetler görülmekte ve değiştirilebilmektedir.Geçerlilik Tarihi seçeneğini kullanarak kaynağın belirlenen tarihler arasında alacağı ücret tanımlanabilmektedir.Aşağıda ki tabloda görüldüğü gibi İnşaat Mühendisinin 11.02.2016 tarihinden sonra çalışma saatleri içinde ki saatlik ücreti 15 TL,mesai ücreti ise 20 TL’ye yükselecektir.

Kaynak Bilgisi

Notlar:Kaynakla ilgili özel notlar girilebilmektedir.

Kaynakların faaliyetlere atanması 3 şekilde olmaktadır.

1.Metot:Atama işlemini yapılacak faaliyetin üzerine çift tıklanarak GÖREV BİLGİSİ iletişim kutusu açılmaktadır.

Görev Bilgisi

Kaynakların Faaliyetlere Atanması

Karşılaşılan ekranda KAYNAKLAR sekmesine tıklanır.Burada Kaynak Adı kolonunda ki ok yardımıyla açılan kaynak listesinden o faaliyette görev yapacak olan kaynaklar seçilir.Birimler kolonunda ise günlük çalışacak kaynak miktarı girilir.Örnekte Sahanın incelenmesi faaliyetinde faaliyet süresi boyunca günde 2 İnşaat mühendisinin çalışacağı görülmektedir.

2.Metot:Atama işlemini yapılacak olan faaliyetin üzerine tıklanır ve KAYNAK menüsünden KAYNAK ATA seçeneğine tıklanır.KAYNAK ATAMA iletişim kutusu açılır daha sonra faaliyete atanacak kaynaklar sırayla tıklanır ve Birimler kolonuna günlük çalışacak olan kaynak sayısı girilir ve son olarak ATA tıklanır.

Kaynak Atama

Aşağıda ki örnekte Kesin Proje faaliyetinde 1 Proje Yönetisi ve 1 İnşaat Mühendisi çalışmaktadır.Faaliyetin toplam süresi 3 gün olduğu için

3 gün x 1Proje Yöneticisi = 3 Adam gün 3 gün x 1İnşaat Mühendisi= 3 Adam gün

Bu sonuçlar ışığında 6 Adamgün’lük bir süreç meydana gelmiştir.

Kaynak Atama

3.Metot-GÖRÜNÜM menüsünden AYRINTILAR’a seçeneğini işaretlediğimizde ekranın alt kısmında faaliyetler ile ilgili detaylı bilgiler ekrana gelecektir.Yanında ki seçeneklerden bu ekrana faaliyetlerden başka görünümlerde çekebiliriz.

Ardından aşağıda açılan görünümden dilediğimiz kaynağı satırlardan seçebiliriz.

Aşağıdaki örnekte Çelik Boruların Çakılması faaliyetine kaynak atanması örneği bulunmaktadır.Şirketimiz bu faaliyeti taşeron bir firmaya yaptırmaktadır.Toplamda 10 adet Çelik Boru 6 günde çakılacaktır.Kaynak Adı kolonundan Taşeron seçilir ve Birim kolonunda ise miktar girilir.Tamam düğmesine tıklanarak atama işlemi gerçekleştirilir.SONRAKİ düğmesi tıklanarakta bir sonraki faaliyete geçilir.Bu ekran görünümünde faaliyet ve kullanılan kaynaklar hakkında diğer bilgilere ulaşabilmek için alt ekranın sağ kısmındaki boşluğa sağ tıklanarak menüden istenen bilgiler ekrana çağrılabilir.

Görev Formu

Aşağıda ki örnekte MALİYET seçeneği tıklanarak ulaşılan ekran görünümü bulunmaktadır.Çelik Boruların Çakılması faaliyetinin maliyeti 1500 TL olarak görülmektedir.

Görev Formu

Kaynak Miktarlarında Değişim

Çizelgeleme ve kaynak atama işlemleri bittikten sonra MS Project her faaliyet için gereken iş yükünü hesaplar.

Örnek:Kalıp İşleri faaliyeti 4 KALIP İŞÇİsinin çalıştığı ve 3 GÜN süren bir faaliyettir.Buradan bu faaliyetin 12 Adam Gün’lük bir iş hacmine sahip olduğu anlaşılmaktadır.Günlük çalışma saati 8 SAAT olarak düşünülürse 12 x 8 = 96 Adam Saat’lik bir faaliyet olarakta tanımlanabilir.

Eğer planlama ve kaynak atama aşaması bittikten sonra bu faaliyette 2 kalıp işçisinin çalışmasını uygun gördüysek MS Project bu işlemi şu şekilde yapacaktır.

Toplam işçi sayısı=4+2 = 6 işçi
Toplam Süre = 3 gün
Faaliyet başlangıçta 12 adam gün olarak tanımlandığı için: 12 Adam Gün / 6 Kişi= 2 gün

MS Project yukarıda ki hesaba göre faaliyetin yeni süresini 2 gün olarak değiştirmek isteyecektir ve bu işlemin sonunda karşımıza 2 seçenek sunacaktır.

Kaynak Yönetimi
 1. Süreyi değiştir
 2. Süreyi sabit bırakara toplam iş yükünü değiştir.

Yukarıda ki örneğe devam edersek işçi sayısını 4’ten 6’ya çıkardığımızda karşımıza çıkan seçeneklerden

1. seçeneği seçeersek faaliyet süresi 3 günden 2 güne düşecektir.

2. seçeneği seçersek 3 gün süren faaliyet süresini sabit bırakarak toplam iş yükünü 12 Adam Gün’den 18 Adam Gün’e çıkaracaktır.

Ms Project’de ileri düzey kaynak yönetimi için lütfen tıklayınız!