İhale Dosyası Hazırlama

Size destek olmaya bayılıyoruz! 😊

İhale dosyası hazırlama projeyi bir bütün olarak çalışıp geniş ölçekte iş verenin talep ettiği şekilde hazırlama işidir. Özellikle devlet işlerinde yurt içinde ve yurt dışında bazı prosedürler bulunmaktadır. Prosedürler daha önce ilgili kapsamda çalışmamış firmaları oldukça zorlamaktadır. İhale dosyası hazırlayan firmalar arasında eğer şeffaf, hızlı ve özenli çalışan bir firma arıyorsanız biz size hizmet sunmak için hazırız.

Kapsamlı Metraj Hazırlama

İhale için metraj ve keşif çıkarma bir ihalenin en önemli kısımları arasında gelmektedir. Bu konuda uzmanlaşmış bir metraj hesaplama bilgisi gerektirmektedir. Ayrıca ilgili metraj hesaplarında uzman bilgisi de önemlidir. Farklı mühendislerin farklı uzmanlık alanları bulunmaktadır. Bu yüzden ilgili farklı metrajlar alanında uzman kişilerce uzmanlarınca yapılmalıdır.

Mahal Listesi Hazırlama

Mahal listesi oluşturan kişinin dikkat etmesi gereken en önemli şey sistematiktir. Projenin ilgili mahallere ayrılarak ilgili dökümü sağlanır. Mahal listesi sonucunda ilgili toplamların metraj toplamlarımızla denk olması gerekir. Mahal listesi hazırlığında Autocad'den hazır komutlar kullanılabilir. Ayrıca Revit'den gibi çözümlerle özel olarak ilgili bilgiler hazır olarak çekilebilir.

Yaklaşık Maliyet Hesabı

Bir ihaleyi almak için en kritik kalemlerden biri maliyet hesabıdır. Öyle ki Aşırı Düşük Teklif sınırının 5 Milyon TL olduğu bir iş düşünelim. Bu işi 4.5 Milyon TL vererek alamayız yine aynı şekilde 5 Milyon TL'nin çok üzerinde bir teklif de veremeyiz. 5 Milyon'un üzerindeki kritik rakam bizi işi getirebilecek rakam olabilir. Maliyet Hesabı çıkartırken farklı kalem maliyetleri çıkarabilmek büyük önem arzetmektedir. Biz bu alanda kritik kalemler için bünyemizde Teknik Satınalma Yöneticisi barındırıyoruz. Zira farklı iş kalemlerinde kapsamı iyi anlaşılmadan alınan teklifler çoğu zaman şartnameleri karşılamamaktadır. Yaklaşık maliyet hazırlayan firma seçiminde bu gibi hususlara dikkat etmenizi öneririz.Yaklaşık maliyet hazırlayan firma seçiminde bu gibi hususlara dikkat etmenizi öneririz.

İş Programı Hazırlama

Oldukça önemli bir kalemdir. Birçok firmaya ihale dosyaları da dahil olmak üzere bu hizmeti verdik. Bu kalemde istenilenler yerine getirilmediğinde ilgili kısımdan eksi puan alabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse iş programının kritik yol hesabına göre teslimi denebilir. Eğer yalnızca iş kalemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini yazarsanız ihtiyaca karşılık vermemiş olursunuz. Bu durumda Ms Project, Primavera gibi bir çözümle iş programı gerekir. Hatta bazı ihalelerde kaynakların atanması da talep edilebiliyor. Yine aynı şekilde doğrusal planlama ile iş programı istenebilir. Bu sefer ilgili şartı karşılayan yalnızca TILOS yazılımında yapılacak bir doğrusal planlamadır.

Destek olduğumuz iş programı çözümleri:

Birim Fiyat Analizleri (BoQ)

BoQ analizi olarak da bildiğimiz analiz için özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun gördüğü analiz usüllerine göre Birim Fiyat Analizleri çıkarılması işidir. İhale dosyasında ek olarak sunulan birim Fiyat Analizleri daha sonrasında revize edilen analiz ile +-%30 fark gösterdiği durumlarda tekrar hazırlanması gerekmektedir.

Aşırı Düşük Teklif Sorgulama

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Dokümanı Hazırlama işi özellikle teklifiniz aşırı düşük olarak sınıflandırıldıysa sizi işi almak adına bir savunma yapmaya zorunlu hale getirir. Yalnızca işin niye bu bedellerde kaldığının açıklanması ile kalmayıp ilgili savunma prosedürsel birçok ayrıntıyı beraberinde getirir.

Teknik Şartname Hazırlama

Yapım sürecinde ilgili imalatın nasıl yapılması gerektiğini gösteren belgelere teknik şartnamelerdir. Özellikle ilgili şartname hazırlama işini sürekli yapmayan firmalar için hazır taslaklar yoktur. Hal böyle olunca bu iş çok önemli vakitler almaktadır.

Mukayeseli Keşif Hazırlama

Mukayeseli keşif hazırlığı bazen ihale sürecinde bazen de sonrası Ek yapılarak hazırlanması gerekebilir. İlgili hazırlığı üstün körü yapmak alacağınız ilave zamanı alamamıza neden olabilir. Ayrıca yaptığımız ilave işlerin bedelini alamamıza da neden olabilir.

Kesin Hesap Hazırlama

İhale için metraj çıkaran firmalar arasında biz kendimize güveniyoruz.
Teklif sunulacak kalemle teknik çalışmanın yapılarak, ilgili maliyet fiyatın çıkarılması,
Şartnameye göre piyasa analizi yapılarak teklif hazırlanması.

Pursantaj Tabloları Hazırlama

İş programı ile entegre de olabilecek bu kısım özellikle devam eden işler işin yüzdesel, miktarsal ilerlemesini gösterir. İlgili pursantaj tablolarına göre ödeme alınır.

İş Güvenliği Methodu

Özellikle yurt dışı işlerde zorunludur. Health & Safety Plan / Method Statement diye de geçer.

Özetle iş güvenliği ve sağlığında izlenecek methodu dokümante edilmesi gerekir. Ve yaklaşımın ortaya koyulması gerekir. Büyük projelerde iş güvenliği riski de büyük olduğu için iş verenler bu kısma çok dikkat ederler.

Kalite Güvence (QA) & Kalite Kontrol (QC) Yönetimi Methodu

Yine ağırlıkla yurt dışı işerle karşımıza çıkan AQ-QC Systems diye bilinir. Türkiye de Kalite Yönetimi Methodu, Kalite Kontrol Methodu olarak daha sık kullanılıyor. Kalite Güvence de Kalite Kontrol de hem method hem uygulama olarak kalite dokümanının içinde olsa birbirinden bağımsız terimlerdir.