Ms Project Proje İstatistikleri

Ana menüden PROJE ve sonra PROJE BİLGİSİ tıklanır.

Açılan PROJE BİLGİSİ iletişim kutusunda İSTATİSTİKLER tıklanır.

Bu iletişim kutusundan projenin başlangıç bitiş tarihi, toplam proje süresi, saat cinsinden toplam iş yükü, toplam proje maliyeti görülebilir.Proje devam etmekte olan bir proje ise proje için gerçekleşen ve kalan süre, maliyet ve iş yükü değerlerini de görebiliriz.

Tablo Görünümleri

MS Project GANTT CHART görünümünde başlangıç görünümü olarak GİRDİ tablosu bulunmaktadır.Bunun için ekranda açık olan tablonun sol üstü köşesindeki kare biçimindeki hücreye(aşağıda işaretli olan) sağ tıklayarak listeye direk ulaşabilir.

Ms Project Tablo

Maliyetler: Maliyetle ilgili bilgilere ulaşılır, değişiklikler yapılır veya yeni bilgiler girilebilir.Maliyet tablosundan Sabit Maliyet, Toplam Maliyet, Temel Maliyet, Varyans, Harcamam Miktar ve Kalan Miktar bilgilerine ulaşılabilir.

Zamanlama: Çizelge Tablosundan Başlangıç, Bitiş,Geç Başlama, Geç Bitiş, Serbest Bolluk bilgilerine ulaşılır.

Özet: Özet tablosundan Süre, Başlangıç, Bitiş,% Tamamlanma, Maliyet ve İş bilgilerine ulaşılır.

İzleme: İzleme tablosundan Gerçek Başlangıç, Gerçek Bitiş,% Tamamlanma, Fiziksel % Tamamlanma, Gerçekleşen Süre, Kalan Süre, Gerçekleşen Maliyet, Gerçekleşen İş bilgilerine ulaşılır.

Yukarıda tablolardan önemli olan bazıları hakkında kısa bilgiler verilmiştir.Tablolara direk ulaşılabileceği gibi herhangi bir tablo görünümüne istenilen bilgiler çağrılabilir.Örnek olarak Maliyet kolonu Girinti tablosunda görülmek istenirse herhangi bir kolon başlığı üzerine sağ tıklayıp Kolon Ekle seçeneği tıklanır.

Ms Project Tablo Ayarları

Ms Project Ekran Görünümleri

Ekran görünümlerine GÖRÜNÜM menüsünden veya ekranın en sol tarafında ki GANTT GRAFİĞİ yazan bölgeye sağ tıklayarak GÖRÜNÜM ÇUBUĞU seçeneğine tıklayarak ekranın sol tarafında görünümlere kolay ulaşılmasını sağlayabiliriz.

Gantt Chart 

Ms Project açılış ekranıdır.Bu ekran görünümünde faaliyetlerin süre ve tarihlerini Çubuk görünümleriyle ifade edilmiş şeklini görebiliriz.Faaliyetlerle ilgili bilgi girişinin büyük bir kısmı bu ekran görünümünde yapılır.

Ms Project Gantt Chart

Takvim Ekran Görünümü

Her günün bir kutuyla ifade edildiği aylık takvim görünümü üzerine faaliyetler çubuk görünümleriyle yerleştirilmiştir. Herhangi bir günün üzerinde sağ tıklanır ve Görev Listesi seçeneği işaretlenirse o gün gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin listesi ekrana gelir. Aşağıda örnekte görüldüğü gibi 20 Ocak’ta gerçekleşecek olan faaliyetler ayrı bir iletişim kutusunda görülmektedir. Takvim üzerinde sağ tıklanarak gerekli görünüm ayarları yapılabilir.

Ms Project Calendar
Ms Project Takvim

Ağ Diyagram (Network Diagram) Ekran Görünümü

Bu ekran görünümünde faaliyetler kutu tipinde görülür.Faaliyetler arasında ki ilişkiler de oklarla gösterilir. Ekranda herhangi bir boşlukta sağ tıklayarak KUTU STİLLERİ seçeneğinden kutuların formatı, görünümü ve içeriği değiştirilebilir.Ayrıca Ağ Diyargramı görünümündeyken de sürükle bırak tekniği ile faaliyetler arası ilişkiler tanımlanabilir.

Ms Project Network Diagram
Ms Project Ağ Diyagramı

Görev Kullanımı Ekran Görüntüsü

Görev Kullanım ekranı proje faaliyetlerini ve bu faaliyetlerde görev alan kaynakları listeler.Sağda ki tabloda bilgil olarak Saat cinsinden her kaynağın ve bu kaynakların bağlı olduğu faaliyetin iş yükünü,faaliyetin toplam süresini,başlangıç ve bitiş tarihini görebiliriz.Solda ki tabloda ise yine faaliyetlerin ve kaynakların takvim üzerin günlük çalışma zamanlarını buna bağlı olarak günlük kullanılan kaynak miktarını görebiliriz.Çalışma takviminde çalışma saatini günlük 8 saat olarak tanımlandığı için yukarıda ki tabloda verilen saatlerde her 8 saat 1 kişiyi temsil etmektedir.

Örnek olarak Sahanın İncelenmesi faaliyetini verecek olursak 1 günlük bir faaliyet ve toplam 24 saatlik bir iş yüküne sahiptir.Tabloda İnşaat Mühendisinin 16 saat olarak gösterilmesi o gün 2 adet İnşaat Mühendisinin görev yaptığını belirtmektedir.8 saat ile gösterilen Harita Mühendisi ise 1 kişi manasına gelmektedir.

Ms Project Görev Kullanımı

Örnek:

Yukarıda ki tablodan anlaşılacağı gibi Demir Montajı faaliyetinde 3 gün boyunca günde 3 adet Demir İşçisi çalışmaktadır ve günde 3.33 ton demir döşenmektedir. Program girilen değerleri eşit olarak günlere dağıtmaktadır. Değerler toplamda 72 saat kalmak koşuluyla faaliyeti kendi çalışma sistemimize göre tekrar düzenleyelim.

Mesela faaliyetin 1. günü 1 işçi, 2. günü 2 işçi ve son günde 6 işçi çalıştığını ve 1. gün 2 ton, 2. gün 3 ton, son günde 5 ton demir döşendiğini varsayalım.

Yapılması gereken gerekli hücrelerin üzerine gelip istenen değerlerin saat cinsinden girilmesidir.

Ekranın sol kısmında sağ tıklayarak sol kısımdaki tabloya ek bilgilerde eklenebilir Örnek olarak kaynakların her birinin toplamının günlük maliyetlerini görebilmek için Maliyetler seçeneğini işaretleriz.

Böylelikle her faaliyetin günlük maliyeti ve proje başlığını temsil eden en üstteki hücrelerde de o günün toplam maliyeti görülür.

Kaynak Kullanımı Ekran Görünümü

Solda ki menüden Kaynak Kullanımı tıklanır. Kaynak kullanım ekranı projede görev alan kaynakları ve bu kaynakların hangi faaliyetlerde kullanıldığını listeler. Aşağıda ki tabloda görüldüğü gibi Proje Yöneticisi başlığı altında Proje Yöneticisinin tüm projede ki toplam iş yükü, görev yaptığı tüm faaliyetler ve bu faaliyetlerin tarihleri gözükmektedir. Burada kırmızı ile yazılanların; iş yüklerinin fazla olduğu gözlemlenmektedir. Mevcut işi günlük 8 saat çalışma saati olduğunu düşünülürse 1 Proje Yöneticisinin yapamayacağını belirtir bize.

Ünlem işaretlerine tıklayabilirsek bu bilgiyi edinebiliriz.

Ms Project Kaynak Kullanımı

İzleme Ekran Görünümü

İzleme ekranı projede ki fiziki ilerleyişi izlememizi sağlar. Projenin ve faaliyetlerin gerçek başlangıç ve bitiş tarihlerini, ne kadarının tamamlandığı, ne kadar harcandığı ve kalan miktarlar hakkında bilgiler verir.

 

Ms Project İzleme Ekranı

Kaynak Grafiği Ekran Görünümü

Kaynak Grafiği ekran görünümü kaynak kullanımının zaman bazlı incelenmesini sağlar.Bu sayede kaynakların hangi zaman aralıklarında tam verimle kullanıldığı, hangi zaman aralıklarında atıl kaldığı öğrenilebilir ve daha verimli kaynak kullanımı için kaynaklar dengelenir.

 

Ms Project Kaynak Grafiği

Yukarıda ki grafikte İnşaat Mühendisinin dağılımı gözükmektedir.Grafikten anlaşılacağı gibi şirket bünyesinde 2 adet İnşaat Mühendisi bulunmaktadır. 20 Ocak ve 21 Ocak tarihlerinde 3 ve 6 İnşaat Mühendisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden ya projeye İnşaat Mühendisi alınması gerekir ya da İnşaat Mühendisi’nin çalıştığı faaliyetlerden paralel gidenler varsa bu faaliyetler kaydırılmalıdır.