Resource Levelling (Kaynak Seviyelendirme)

Ms Project’in oldukça önem arz eden özelliklerinden birisi de kaynak seviyelendirmedir. Proje dahilinde aynı anda farklı aktivitelerde çalışan kaynaklar olduğunda kullanılır. Ms Project’de ilgili kaynağı belli kriterlere göre aktiviteler arasında önceliklendirir.

Örn: Diyelim bir adet vinciniz var ve bu vinciniz Ms Project’de aynı anda iki aktivitede çalışıyor olarak konumlanmış ne yaparsınız? 

Cevap: Resource Levelling tam olarak burada kullanılıyor. Kaynaklar arası dengeleme deyip vinci önce daha önemli aktiviteyi tamamla o bittikten sonra diğer akviteye geç şekilde planlayabilirsiniz.

Birbiri ile çakışan kaynaklar planlamada hep bir sorun teşkil eder. Bu gibi durumlarda kaynak çakışmasını görmezden gelmek bir yol olduğu gibi yine aynı şekilde maksimum unit’i yani kaynak adetini de arttırmak çare olabilir.

Bir diğer yol ise Ms Project’deki Resource Levelling’dir. Resource Levelling bize kaynakları en optimum ve kaynak çakışması yaşanmayacak şekilde tekrar planlamaya imkan tanır.

Resource Levelling ayarlarına Ribbon bardaki Resource bölümünden ulaşılabilinir.

Kaynak Seviyelendirirken Ms Project Neleri Baz Alır?

Süre, Kısıtlar, ID, Priority, İlişkiler

Daha önce yaptığımız Hakan Baysal kaynağına şimdi tekrar göz atalım.

Hakan Baysal aynı süreler içinde 4 gün çalışmakta. Biz eğer bunu Ms Project’e planlattırmak ve ortadaki problem çözmesini istersek Levelling Resource bölümünden faydalanabiliriz. Bir iş programını planlamak için ise çeşitli yollar vardır.

  • Kaynağı seçerek planla diyebiliriz bunun için Level Resource’a tıklayıp ok dememiz yeterli olacaktır.
  • Level All deyip tüm çakışan kaynakları planla diyebiliriz.
  • Ya da periyodik seçerek kaynakların tamamının ya da belli kaynağı kaynaklarını dengeleyebiliriz.
  • Resource Leveling’de hesaplama tiğini Manual bırakmakta fayda vardır. Aksi halde her kaynak çakışmasında otomatik bir planlama yapılacağında, çakışmayı ne şekilde yöneteceğimizi belirlememize engel olacaktır.

Peki Ms Project’in yaptığı kaynak dengeleme bizim problemlerimizi çözmüyorsa

otomatik bir dengelem istemiyorsanız ne yapabilirsiniz?

Ms Project’de üç tip dengeleme yolu vardır:

  1. ID : Oldukça basit bir dengeleme yoludur. Daha küçük bir ID numarasına sahip aktiviteyi Ms Project temel alarak kaynağı yeniden planlar.
  2. Standart: Kendi Süre, ID, Priority, Kısıt ve İlişkiler hesapları ile Ms Project kendi planlama yapar.
  3. Priority: Aktivitenin önem düzeyini temel alarak yeniden planlar.

Aktiviteler kendi içinde bir Priorty’e sahiptir. Ms Project’de bu rakam default olarak 500 gelmektedir. Aktivitelerin priority değerleri aşağıdaki gibi değişmektedir.

Task Information – Priority