Projemizi kendi istediğimiz dönemlerde güncelleyebiliriz. Güncelleme uygulamada gerçekleştirilen işlerin gerçekleşen verileriyle programa girilmesidir. Gerçekleşen veriler planlananlardan farklı olabilirler mesela bir faaliyet planladığımız tarihten daha geç veya erken başlayabilir veya maliyet planlandığından farklı olabilir.

Ms Project Schedule

Projenin tümünün güncellenmesi PROJE menüsünden PROJEYİ GÜNCELLEŞTİR seçeneğine tıklayarak gerçekleştirilir.

Proje Güncelleme iletişim kutusunda güncelleme tarihi girilir.Projenin tümünü değil de yalnızca istenen faaliyetlerin güncellenmesi istenirse ana ekranda güncellenmesi istenilen faaliyetler seçilir ve iletişim kutusunun altındaki SEÇİLİ GÖREVLER seçeneği işaretlenir.

Ms Project Progress
Ms Project İlerleme

Projede faaliyetler tek tek güncellenmek istenirse faaliyet üzerine çift tıklayarak faaliyet bilgisi iletişim kutusu açılır. İletişim kutusu GENEL sekmesinde TAMAMLANAN YÜZDE kısmına faaliyetin ne kadarının tamamlandığı yazılır ve TAMAM tuşuna basılır.

Ms Project Progress Girme

Baz Proje Oluşturma (Baseline)

Projelerde bir plan vardır bir de gerçek hayat vardır. Planda ki maliyet, zaman ile gerçek hayatta maliyet, zaman verileri farklı olabilir. Planlanan ile gerçek hayatta ki verileri karşılaştırmamız, proje yönetimi konusunda ki hakimiyetimizi artıracaktır. Baz hat (Baseline) oluşturulduğunda ilgili tarih ve saat bazında proje mühürlenmiş olur. (Temel Referans Planı) Bu andan itibaren projede ki ekleme çıkarma ve modifikasyonları değişikliğe girer ve süre ve maliyeti etkiler. Süreç içinde projede ki değişikliklerle yetkili onaylar alınarak proje ilerlemeden yeni baz hatları oluşturabilir.

Ms Project Baz Proje
Ms Project Baseline

Öncelikle PROJE menüsünden TEMELİ AYARLA (Set Baseline) diyoruz. Ardından gelen ekranda TAMAM diyoruz.Bulunduğumuz anı mühürlemiş ve Baz Hattı (Baseline) olarak belirlemiş olduk. GANTT CHART’ta görünmesi için ise GANTT CHART’ta sağ tıklayıp ÇUBUK STİLLERİNİ GÖSTER’e tıklayıp TABAN ÇİZGİSİ diyoruz ve oluşturduğumuz Baz Hattını buradan seçiyoruz.

Bonus Konu 🙂

Ms Project Ana Proje – Alt Proje Ekleme Link

Projeler büyük ise bu projeler alt modul projelere ayırırız ve onları tek bir master proje altında yürütebiliriz.

Ms Project Link Ekleme

Örnek olarak yeni bir proje yaratalım. Özet görev olarak Ana Proje yazalım. Ardından yukarıda ki işlemleri takip ederek; PROJE menüsünden ALT PROJE diyelim ve ilk projemizi ekleyelim. Daha sonra aynı işlemleri tekrarlayarak ikinci projemizi ekleyelim. Eklediğimizin projelerin tüm görevleri, kaynakları, verileri ana projemize gelmiş olur.

Ms Project Girintileme

Daha sonra normal görevlerde yapabildiğimiz tüm işlemleri alt projelere de uygulayabiliriz. Proje 1 ve Proje 2’yi Ana Proje’ye GÖREVİ GİRİNTİLE diyerek, Ana Proje’nin alt projeleri haline getirmiş oluruz.