Programı çalıştırdıktan sonra karşılaşılan ekranda (Gantt Chart) ilk olarak projemize ait faaliyetleri Görev Adı kolonuna gireriz.

Aşağıda görülen örnek proje bir ana başlık (Ambarlı Liman İnşaatı) ve üç alt başlıktan (Proje İşleri, Kazık İşleri, Beton İşleri) olsun.

Ms Project Gantt Grafiği Araçları

Proje için gerekli birim, zaman ve diğer ayarlar Dosya menüsünden Seçenekler ile yapılır.

Ms Project Seçenekleri

Proje Başlıklarının Oluşturulması

Proje başlığı ve diğer alt başlıklar birer faaliyet gibi yazılır daha sonra proje başlığının altında kalan tüm faaliyetler seçilir ve Görevi Girintile (Alt+Shift+Sağ) tuşuna tıklanır.

Ms Project Aktivite Girintileme

Bu işlemle projenin ana başlığı tanımlanmış olunur daha sonra diğer alt başlıkları belirleyebilmek için alt başlığın kapsadığı faaliyetler seçilir ve aynı işlem tekrarlanır.İstediğimiz faaliyetleri Girintile ve Çıkıntıla tuşlarıyla alt veya üst başlık yapabiliriz.