Bu yazımız Ms Project‘de Bolluklar (Float & Slack) ve Kısıt Tiplerini (constraint) ve Deadline ayarlarını kapsamaktadır.

Ms Project’de bollukları görmek ve yönetmek oldukça kolaydır.

Format’a barının içinde Slack’in tıklanmasıyla birlikte Gantt Çizelgesinde gösterilebileceği gibi tablo Total Slack, Free Slack kolonları açılarak da gösterilebilir.
Planlama çözümlerinde her aktivite bir süreye sahiptir. Aktivitelerin bitiş tarihleri bize aynı zamanda o aktivitenin projenin bitiş süresine etkisini de gösterebilir. Microsoft Project’de slack olarak geçen bolluk terimi float olarak da bilinir.


Total Slack: Bir aktivitenin ne kadar süre ile gecikmesinin projeninin bitiş tarihini değiştirip değiştirmeyeceğinin ölçütüdür.

Ms Project Total Slack
Ms Project Total Slack

Free Slack: Aktivitenin projenin süresine olduğu gibi bağımsız olarak kendinden sonra gelecek aktivitenin başlangıç süresine de etkisi vardır. Eğer bir aktivitenin free slack’i 1 ise bu aktivite 1 gün geciktiğinde kendinden sonra gelecek aktivitenin başlangıç tarihi değişmeyecektir fakat 1 günün sonrasında kendinden sonra gelen iş de ötelenecektir anlamı taşır.

Ms Project Free Slack
Ms Project Free Slack

Format barı üzerinden Slack’e tıkladıktan sonra gösterilen bolluk free slack’in gösterir.

Gantt Çizelgesinde Total Slack bolluğu nasıl gösterilir?

Gantt’a sağ tıkladıktan sonra Bar Styles’a seçilerek Total Slack eklenebilir.

Gantt Çizelgesinde Total Slack
Gantt Çizelgesinde Total Slack

Kısıtlar

Ms Project Kısıt Tipleri (Constraint)
Ms Project Kısıt Tipleri (Constraint)

Aktiviteler bazen ilişki tiplerinden bağımsız olarak farklı nedenlerle bazı süresel kısıtlara sahip olabilirler. Örnek vermek gerekirse sizinle birlikte çalışan bir firma size ben bu tarihten önce müsait değilim diyebilir. Bu durumda siz o aktiviteyi öncül aktiviteye Finish to Start’da bağlasanız eğer kısıt varsa öncülü bittiğinde hemen başlayamayacaktır. 

Aktivitenin üzerine iki kez tıkladıktan sonra Advanced denebilir veya Task bölümünden Information’a tıklanabilir. Ya da Details’e tıklanarak kısıtlar yönetilebilir.

Farklı tipte kısıtlar vardır;

As Soon As Possible: ASAP olarak da bilinir. Ms Project ve benzeri Yönetim çözümlerinde kısıt tipi default olarak hep As soon as possible olarak gelir. Aktivitenin mümkün olan en kısa sürede bitmesini sağlar. Eğer bir kısıt tarihi konup OK’a basılacak olursa kısıt tipini Start no earlier than olarak günceller.

As Late As Possible: ALAP olarak da bilinir. Aktivitenin mümkün olan en geç tarihinde başlayabilmesini sağlar. Bunun için aktivitenin bir bolluğu olması gerekir. 

Start No Earlier Than: Bu tarihten önce aktivitenin uygun olmadığını belirtir. Olası bir geri önce başlayışta Indicators bölümünde bir uyarı belirir. Özetle start to earlier than denilerek aktivitelere kısıt konulsa bir aktivite o kısıtı çiğner ama bize bunu yaptığına dair bir uyarı verir.

Must Start On, Must Finish On: Mecburi olarak bu tarihten sonra başlasın veya bitsin anlamını sağlar bu kısıt tipi esnetilemez.

Deadline

Projeler için önemli olup planlamaya nicelik anlamında katkısı olmayan aktiviteleri de projelerde göstermek isteyebiliriz. Böyle durumlarda yine aktiviteye tıklayıp Advanced tabını açtıktan sonra deadline’a belirttiğimiz tarihi yazabiliriz. Bu tarih belirlendikten sonra gantt’da özel bir imge belirir bu deadline’a dikkat çeker.

Ms Project Deadline