İnşaat projelerinde gecikme analizi süreçlerinde sözleşmelerin kontrol edilip gecikme analizi yapılacak projenin taraflar arasındaki bütün kurallarına hakim olunması gerekir. Akabinde proje sürecini anlatan bütün kaynak ve verilerin elde edilip detaylı bir şekilde incelenir.

 • İhale dokümanları ve planlanan programın gözden geçirilmesi,
 • Planlanan programdaki güncelleme sürecinin kontrol edilmesi,
 • Gerçekleşen programın kontrol edilmesi,
 • Saha ziyaretinde bulunma ve teknik çizimleri inceleme,
 • Yazışmaların, toplantı tutanaklarının ve görsellerinin kontrol edilmesi,
 • Değişiklik talimatı dosyalarının kontrol edilmesi,
 • Günlük saha raporlarının kontrol edilmesi.

Gecikmelerin Sınıflandırılması

İnşaat sektöründeki gecikme tanımlamaları, üç ana başlıkta değerlendirilebilir. Birinci başlık altında, gecikmelerin mazur görülüp görülememe durumunu gösteren, meydana gelen bu gecikmelerin proje içerisindeki ehemmiyetini ve sorumluluğunu belirten tanımlamalar bulunmaktadır. İkinci başlıkta ise gecikmelerin tazmin edilip edilemeyeceği konusunda önem taşıyan durumlar incelenecektir. Üçüncü olarak da, eş zamanlı gecikme başlığı altına giren ve analiz çalışmaları sonuçlandırmasında önemli oynayan işveren ve yüklenicinin eş sorumluluğunda gerçekleşen gecikmelerin incelendiği konular bulunmaktadır.

ms project takvim
Gecikme Analizi

Gecikme Analiz (Delay Analysis) Teknikleri

 • Bütüncül Etki “Global Impact”
 • Net Etki “Net Impact”
 • Planlanan-Gerçekleşen “As-Planned Versus As-Built”
 • Etkilenen-Planlanan “Impacted As-Planned”
 • Bozulan-Gerçekleşen “Collapsed As-Built”
 • Zaman Etki Analizi “Time Impact Analysis”

Gecikme Analizi Yol Haritası

 1. Sözleşme Kontrolü
 2. Proje Kayıtlarının İncelenmesi
 3. Proje Kayıtlarının Doğruluğunun Kontrol Edişmesi
 4. Planlanan Gerçekleşen (Planned-Actual) İş Programı ile Gecikmelerin Temel Proje (Baseline) ile Karşılaştırılarak Tayini
 5. Gecikmelerin Analizi ve Kategorilendirilmesi
 6. Analiz Tekniğinin Seçimi
 7. Analiz Uygulaması
  1. APAB Uygulama Yol Haritası
   1. Gerçekleşen Program Kritik Yörünge Tespiti
   2. Program Aktivitelerinin İstenilmesi Durumunda Özet Çizelgede Gösterilmesi
   3. Gerçekleşen Program ile Planlanana İş Programının Karşılaştırılması
   4. Tespit Edilen Gecikmelerin Sorumluluk Tablosunda Gösterilmesi
  2. IAP Uygulama Yol Haritası
   1. Taraflar Arasında Anlaşılmış Olan Planlanan Programa Ulaşılması
   2. İşveren ve Yüklenici Kaynakları Gecikmeleri Ayrıştırılması
   3. Ayrıştırılan Gecikmelerin Süre, Öncül ve Ardıl Aktivitelerin Tespiti
   4. Yüklenici ve İşveren Gecikmelerinin NIIAP ile Değerlendirilmesi
   5. Yüklenici ve İşveren Gecikmelerinin CCIAP ile Değerlendirilmesi
  3. CAB Uygulama Yol Haritası
   1. Gerçekleşen Programın Doğruluğunun Kontrol Edilmesi
   2. Gerekleşen Program Üzerindeki Gecikmelerin Tespiti
   3. Yüklenici ve İşveren Gecikmelerinini NIIAP ile Değerlendirilmesi
   4. Yüklenici ve İşveren Gecikmelerinini CCIAP ile Değerlendirilmesi
  4. TIA Uygulama Yol Haritası
   1. Gerçekleşen Programın Doğruluğunun Kontrol Edilmesi
   2. Gecikmelerin İncelenip Kronolojik Sırayla Düzenlenmesi
   3. Taban Planlanan Programa Gecikme Aktivitelerinin Etiketlendirilmesi
   4. Analiz Pencere Sonuçlarının Sorumluluk Çizelgesinde Gösterimi
 8. Analizin Sonuçlandırılması

Gecikme Analizi (Delay Analys) ve Claim ile ilgili danışmanlarımızdan destek almak için lütfen bize ulaşınız!

Referans:

 • İnşaat Projelerinde Gecikme Analizi – Özkan Sağlam
 • Zafar Zartab Q., 1996: Construction Project Delay Analysis, AACE International Transaction. Prairie, Morgantown, USA.